Diensten

WWR biedt verschillende diensten. Telkens met als kern de matching op basis van de klantvraag.

Voor werknemers

 • Een-op-een matching tussen de individuele woonvraag met beschikbaar en passend aanbod
 • Persoonlijke begeleiding naar een (beter) geschikte woning en buurt (dichter bij werk)

Voor werkgevers

 • Passend wonen voor nieuwe medewerkers
  • Als werkgevers nieuw personeel aannemen met een woonvraag kan WWR dit via matching ondersteunen
  • Voor starters op de arbeidsmarkt bestaat het product Woonstartgarantie. Studenten van specifieke opleidingen komen in aanmerking voor kosteloze begeleiding, indien de werkgever is aangesloten bij WWR.
 •  Passend wonen voor personeel met tijdelijke problemen
  • maatwerkarrangement gericht op behoud van gekwalificeerd en waardevol personeel in tijdelijke problemen, waarbij andere woonruimte (dichter bij het werk) een deel van de oplossing biedt
  • directe en snelle bemiddeling in geval van spoed
  • concrete invulling voor bedrijfsmaatschappelijk werk
  • plaatsing met voorrang sociale huur (op Zuid) via experimentstatus verleend aan WWR
 • Passend wonen voor tijdelijk personeel
  • collectieve en tijdelijke woonvormen

Voor klantgroepen

WWR bouwt aan een Community Platform, waarmee de vorming van klantgroepen met vergelijkbare woonvraag (en/of leefstijl) wordt ondersteund. Zo kunnen (op termijn) klanten met een soortgelijke woonwens elkaar vinden. Zowel door interactie op de website als offline bijeenkomsten.