Doel en missie

Wonen waar je werkt: Goed voor werknemers, werkgevers, woonaanbieders en de stad.

WWR wil:

  • werknemers via Rotterdamse werkgevers bekend maken met de mogelijkheden van wonen in de stad
  • werknemers een positieve keuze laten maken voor een woning en woonomgeving in Rotterdam
  • Rotterdam als divers woonmilieu én interessant vestigingsklimaat voor bedrijven versterken
  • de bestaande woningvoorraad beter en duurzaam benutten
  • meer sociale samenhang ondersteunen in bestaande woonmilieus
  • het ontstaan van gemeenschappen en groepen met een soortgelijke woonwens ondersteunen en stimuleren.

WWR wil zo een bijdrage leveren aan:

  • Vraaggestuurd werken, de klantvraag als basis
  • Duurzaam benutten van de bestaande woonvoorraad
  • Het vestigingsklimaat van de stad versterken