Voordelen - Woonwerkrotterdam

Wonenwaarjewerkt biedt vele voordelen aan verschillende betrokkenen.
Wat heeft WWR te bieden?

Voor werknemers en zelfstandigen

 • Onafhankelijk advies op basis van eigen woonvoorkeur
 • Passend woonaanbod, maar ook een passende buurt
 • Mogelijke besparing reistijd en kosten
 • Alternatieven voor huidige / gewenste woonsituatie snel in beeld
 • Bemiddeling is kosteloos
 • Mogelijk voorrang bij sociale huur
 • Toegang tot specifieke voorlichting wonen algemeen

Voor werkgevers

 • Verkleinen woon- werkafstand vermindert reistijd, bespaart kosten en verhoogt de arbeidsproductiviteit
 • Mogelijkheid zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt
 • Invloed op het stedelijk vestigings- en leefklimaat
 • Concrete vorm van MVO
 • Mogelijkheid tot ondersteuning (en behoud) personeel
 • Mogelijkheid te participeren en investeren in nieuwe woonconcepten, bijv bij tijdelijke woonvraag

Voor woningaanbieders

 • Omslag naar vraaggestuurd werken
 • Een beter beeld van de marktvraag
 • Betere afstemming klantwensen en woonvoorraad
 • Potentiele klanten voor nieuwe projecten
 • Meer stabiliteit en leefbaarheid buurten door bewust en gericht kiezende klanten

Voor overheid

 • Platform voor woningzoekenden Rotterdam
 • Benutten kwaliteit bestaande woonvoorraad
 • Ondersteunen van ondernemingen in de stad
 • Behouden kansrijke bewoners voor de stad
 • Gezonde mobiliteit op de woningmarkt
 • Reductie CO2 uitstoot, beperking mobiliteit, verbetering bereikbaarheid stad

Voor Studenten

 • Voor studenten wordt gewerkt aan een ‘Woonstart-Garantie’.
 • WWR is in overleg met opleidingen om dit op termijn te introduceren.

WWR Info werkgevers

WWR info werknemers

WWR Brochure