Voor de stad - Woonwerkrotterdam

Voordelen zijn er zeker ook voor de stad zelf.

 • Ondersteunen van ondernemingen in de stad
  Het goed functioneren van ondernemingen in de stad is ook voor de stad zelf van groot belang. De stedelijke economie wordt versterkt als ondernemingen die in de stad gevestigd zijn of zich er willen vestigen kunnen rekenen op een goede toegankelijkheid van de omliggende woningmarkt.
  Zeker voor het havengebied is een goede en veilige bereikbaarheid vanuit woonlocaties en vice versa van groot belang. Door goede verbindingen tussen werk en wonen, ook met het havengebied, kunnen stad en havenactiviteit beide voordelen behalen.
 • Behouden en aantrekken kansrijke bewoners voor de stad
  Bewoners, die bewust en gericht kiezen voor woning en woonomgeving leiden tot meers binding van bewoners met hun woonomgeving en de stad geeft sociale stabiliteit.
 • Benutten kwaliteit (bestaande) woningvoorraad
  Een platform voor woningzoekenden in de stad Rotterdam is een belangrijk middel voor een gezonde mobiliteit op de Rotterdamse woningmarkt.
 • Beperking mobiliteit, reductie CO2 uitstoot
  Minder automobiliteit en CO2 uitstoot maakt een schoner leefmilieu. Een beter bereikbare stad, door reductie woonwerkverkeer op de ring geeft aanzienlijke economische voordelen. Met name om deze reden is WWR partner van De Verkeersonderneming, die een bereikbare en schone stad beoogt.

Berekeningen tonen aan, dat met het dichter bij het werk wonen aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd voor de werknemer, de werkgever en de maatschappij. De effecten uitgedrukt in financieel voordeel bedragen gemiddeld ca € 5.000,- per medewerker per jaar!