Stad Rotterdam

De stad Rotterdam zelf heeft uiteraard kenmerken, die mede bepalend zijn voor de woning- en locatiekeuze. We geven hier uitleg over het aspect van ‘leefstijlen’, de bereikbaarheid van de stad en stedelijke voorzieningen.

Leefstijlen

Leefstijlen geven inzicht in de motieven achter gedrag en keuzes van mensen. In het domein van het wonen kan de ‘belevingswereld’ van mensen worden bepaald. Dit is de laatste jaren vrij gangbaar geworden in gebiedsontwikkeling.
Er zijn globaal vier leefstijlen te onderscheiden. In het BSR- model (Brand Strategy model) worden twee dimensies gebruikt, die centraal staan in de sociale wetenschap: de sociologische (ego/groep) en de psychologische dimensie (introvert/extravert). Op deze wijze ontstaan vier kwadranten, ofwel vier belevingswerelden, van waaruit mensen denken en handelen. Een rode, gele, groene en blauwe wereld.

Leefstijlen uitleg 01

Mensen in de ‘rode wereld’ leiden een druk en actief leven en zijn avontuurlijk ingesteld. Vrijheid en flexibiliteit is zowel in het werk als prive belangrijk. Qua karakter zijn ze zelfbewust, een beetje eigenwijs, maar ruimdenkend. De mensen met deze ‘belevingswereld’ wonen voornamelijk in het centrum van Rotterdam.  Het stedelijke leven is voor de rode belevingswereld interessant vanwege de relatieve anonimiteit, levendigheid en activiteiten, die het wonen daar biedt.

Langzamerhand breidt de rode ‘belevingswereld’ zich uit naar Rotterdam Zuid. Dit heeft te maken met de kansen en mogelijkheden die Rotterdam Zuid biedt. Katendrecht is hier een goed voorbeeld van. De Afrikaanderwijk is een wijk met potentie en wordt door deze leefstijl steeds meer gezien als unieke woonlocatie dichtbij het centrum.

Mensen met een ‘gele wereld’, omschrijven zichzelf als spontaan, gezelligheidszoeker en zeer sociaal. Zij hebben vaak een breed sociaal netwerk, waarin zij veel wisselend contact onderhouden. Vanuit hun open, extraverte houding leren zij vaak en gemakkelijk nieuwe mensen kennen. Meer dan eens ontwikkelen die kennissen zich tot goede vrienden. Voor hen staat het gezin of het buurtleven vaak centraal.  Vanwege hun waardering voor het gezinsleven en buurtcontact, voelen zij zich het meest thuis in een ‘gewone’, niet te drukke woonomgeving.

Deze woonwijken bevinden zich voornamelijk in Rotterdam Zuid.

Mensen in de ‘groene wereld’ zijn overwegend rustig, kalm en serieus van karakter. Ze hebben een hechte groep van familie en vrienden om zich heen waar men warme, intensieve contacten mee heeft. Geborgenheid en zekerheid zijn belangrijke waarden in het leven, maar ook ‘ouderwetse’ gezelligheid.  Deze mensen hebben zich vooral gesetteld in de buitenranden van de stad in eengezinswoningen met een tuin in een gewone, gezellige woonomgeving waar de mensen een beetje ‘op elkaar letten’. Bij  voorkeur in de buurt van familie en vrienden.

De wijken Groot-IJsselmonde, Prinsenland en Ommoord zijn met name aantrekkelijk voor de groene leefstijl.

Mensen in de ‘blauwe wereld’ zijn over het algemeen vrij ambitieus en streven een succesvolle carrière na. Zij vertonen inzet, assertiviteit en intelligentie en zijn bedachtzaam bij het maken van beslissingen. Zij wonen voornamelijk in een eigen (liefst vrijstaande) woning, bij voorkeur in een rustige, eventueel landelijke omgeving. Woning en woonomgeving dient hoogwaardig te zijn. De buren zijn bij voorkeur ‘ons soort mensen’. De blauwe leefstijl bevindt in Rotterdam vooral op de duurdere locaties in het centrum, langs de rivier en de groene omgevingen in en rond de stad.

Vooral het wonen langs de rivier bij de Kop van Zuid, rond het Kralingse bos of in de wijken Hillegersberg/Molenlaankwartier zijn erg in trek.

WWR Rotterdam leefstijlen overzichtskaart V02 small

Verdeling leefstijlen over de stad Rotterdam
NB de ‘meest vertegenwoordigde’ leefstijl bepaalt in dit kaartbeeld de kleur. Uiteraard zijn bijna overal alle leefstijlen in meer of mindere mate aanwezig.

Voorzieningen

Als u naar een andere woning verhuist is het relevant om te weten waar de diverse voorzieningen liggen, die een rol spelen in de invulling van uw dagelijks leven; de supermarkt, scholen, horeca e.d.
Op onderstaande kaart zijn enkele relevante voorzieningen voor het dagelijkse leven verzameld. Het gaat hierbij om de primaire voorzieningen als onderwijs, openbaar vervoer en (super)markten en de secundaire voorzieningen als sport, cultuur, uitgaan en shoppen. Op termijn gaan we hier interactieve kaarten opnemen.

 

WWR voorzieningenkaart1-01 small

WWR Legenda voorzieningen-04

Bereikbaarheid

De algemene bereikbaarheid van de stad en de verschillende wijken daarbinnen is ook van invloed op de waarde van uw woonlocatie.

Autobereikbaarheid

Rotterdam is één van de weinige steden die goed bereikbaar is met de auto. De goede bereikbaarheid van Rotterdam Zuid heeft te maken met Rotterdamse Ruit (A4,A15,A16 en A20). Hierdoor is elke woning binnen 15 minuten te bereiken vanuit de snelweg.

De kaart geeft een weergave van de bereikbaarheid van de regio vanuit het centraal station. Met de auto is vanuit CS de gehele noordzijde van de stad binnen 15 min bereikbaar. De regio Rotterdam inclusief Den Haag is met de auto binnen 30 min te bereiken en Amsterdam en Utrecht tot maximaal een uur. Deze snelle bereikbaarheid heeft vooral te maken met de Rotterdamse Ruit, waardoor elke bewoner binnen 5-15 minuten op de snelweg kan zitten.

WWR Rotterdam bereikbaarheid regio Auto V01WWR Legenda bereikbaarheidskaarten-02

Deze gegevens zijn echter berekend aan de hand van de gemiddelde ochtendspits in 2008. De bereikbaarheid is met de huidige filedruk in de spitstijden beduidend slechter. Niet voor niets is WWR partner van De Verkeersonderneming, waarmee wij willen bijdragen aan het vermijden van de spits door mensen, die dichter bij hun werk komen wonen!

Openbaar vervoersbereikbaarheid

Het huidig openbaar vervoersnetwerk op Rotterdam Zuid is groot. Vrijwel elke locatie op Rotterdam Zuid beschikt namelijk wel over een openbaarvervoershalte binnen een straal van 500 meter. Het centrum is zowel per bus, tram, metro en trein goed bereikbaar. Vooral het noordwesten is afhankelijk van het busvervoer.

WWR Rotterdam bereikbaarheid regio OV V02