Woonmilieus

Het woonmilieu is de combinatie van omgevingskenmerken die de woningkeuze beïnvloedt. Veel factoren spelen een rol: de dichtheid van de omliggende bebouwing, de andere woningtypen en (sociale) samenhang in de buurt, de ligging in de stad en nabijheid van voorzieningen, de parkeergelegenheid in de buurt en het (type) groen in de omgeving van de woning. 

In Rotterdam is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld voor de beschrijving van woonmilieus: de Rosetta-methode. De methode kent de volgende indeling in woonmilieus:

WWR Rotterdam woonmilieus overzichtskaart V02-klein

knop woonmilieus

Verdeling woonmilieus in Rotterdam

NB Suburbaan exclusief en Landelijk wonen zijn – uiteraard – alleen buiten de ring van Rotterdam te vinden.

Grootstedelijk
Een woonmilieu dat alleen in de centra van de grote steden te vinden is. Er is een mix van commerciele functies, kantoren, retail, wonen en maatschappelijke bestemmingen, zoals overheidsgebouwen. In de publiek ruimte is het in principe 24 uur per dag bevolkt. De autobereikbaarheid is matig, maar via verschillende knooppunten van openbaar vervoer vaak uitstekend.
Het merendeel van de woningen zijn appartementen; zowel boven winkelstrips als in vrijstaande hoogbouwcomplexen. Parkeren op straat en in gebouwde voorzieningen/ parkings.
Bewoners zijn in hoge mate in kleinere huishoudens. Nabijheid van voorzieningen en de stedelijke drukte worden bewust verkozen; de woonomgeving bepaalt in sterke mate de woonkeuze.

Grootstedelijk WWZ home Wilhelminakade (12) small
Bijv: centrum van Rotterdam en de Kop van Zuid (nu onderdeel van  het centrum).

Stedelijk Levendig
Dit woonmilieu is vooral te vinden in de vooroorlogse wijken nabij het centrum, ontwikkeld begin 20e eeuw. Langs de straten is een mix van functies, maar het wonen is dominant. De openbare ruimte bestaat uit pleinen en plantsoentjes, er is weinig groen in de wijk. Goede bereikbaarheid met OV, maar vaak hoge parkeerdruk.
Het woonmilieu heeft grotendeels gestapelde woningbouw. Met name portieketagewoningen langs de doorgaande straten en beneden-bovenwoningen in de tussenliggende woonstraten. Een groot aandeel van het woningbestand is sociale huur en particulier bezit (eigenaar bewoners). Woningen zijn – naar huidige maatstaven – soms klein en het overgrote deel bestaat uit appartementen. De bevolking is in veel opzichten gemengd; zowel qua leeftijd, inkomen, etnische achtergrond.

Levendig Stedelijk - Afrikaanderwijk small
Bijv: Het Oude Westen, Afrikaanderwijk

Stedelijk rustig
Rustige, soms relatief smalle straten in vooral vooroorlogse stadswijken. Een hoog percentage appartementen, maar ook ruime, grondgebonden stadswoningen. De commerciele voorzieningen voor dagelijkse boodschappen liggen veelal op loopafstand. De openbare ruimte heeft vooral singels, pleinen en plantsoenen.
Woningen zijn vaak nieuwbouw in stadsvernieuwingswijken, ook oude tuindorpen met grondgebonden rijwoningen. De tuinen zijn klein, er is beperkte parkeerruimte. De bevolking is in veel opzichten gemengd. Het aandeel huur en koop is in evenwicht. De verhuisintentie is laag.

Stedelijk Rustig Lepelaarsingel - groene singel 2 small
Bijv: Liskwartier, Charlois

Stedelijk exclusief
Van oudsher de duurdere buurten van de stad. Historisch gelegen aan de uitvalswegen aan de rustige randen van de stad, maar nu omgeven door stedelijk gebied en dus inmiddels ook centraal gelegen. De wijken grenzen aan grote, volgroeide parken; groene lanen en singels dooraderen de wijk. Bijzondere voorzieningen in aansluiting op de behoeften van bewoners; exclusieve galeries, kleinschalige zaken in het hoger segment.
Grotere villa’s, ruime woningen en enkele appartementencomplexen op eigen kavel. Een deel van de woningen is in gebruik als kantoor. De bewoners zijn vaak wat ouder en hoogopgeleid. Rust, ruimte en privacy zijn bepalende factoren. Autobereikbaarheid is essentieel.

woonmilieu Landelijk - Zuid bij Zuiderpark DSC_0070 small
Bijv: Kralingen en Hillegersberg

Suburbaan compact
Vaak de vroeg naoorlogse wijken met een behoorlijk percentage appartementen. De wijken zijn ruim opgezet, met veel openbaar groen tussen de bebouwing. Doordat de wijken inmiddels al minimaal veertig jaar oud zijn, is het groen volwassen. Voorzieningen zijn te vinden in kleine winkelstrips of juist in een groter winkelcentrum in het hart van de wijk. Ook voorzieningen als voortgezet onderwijs en woonzorg-complexen zijn hier als grootschalige complexen te vinden. Per openbaar vervoer en auto zijn de wijken prima bereikbaar.
De bebouwing is volgens stedenbouwkundig plan verkaveld in herhaalde patronen, in de wijken van de jaren vijftig volgens zogenaamde stempels. Hierin wisselen in vaste patronen laag en middelhoogbouw af. Gemengde bevolkingsopbouw.

Woonmilieu Suburbaan Compact Pendrecht DSC_0059 small
Bijv: Pendrecht en Zuidwijk

Suburbaan grondgebonden
Bijna alle uitleglocaties in de regio van na 1975: van de ‘bloemkoolwijken’ uit de jaren ’70 tot de Vinex. Vaak grootschalige uitbreidingswijken met een beperkt percentage appartementen. Basisvoorzieningen zijn vaak gecentreerd in één winkelcentrum in het hart van de wijk. Recreatiegebieden en open landschap zijn relatief dichtbij, de wijken zijn sterk auto-georiënteerd, maar ook bereikbaar via openbaar vervoer vanuit de centrale stad.
Maar ook de voormalige ‘randen van de stad’ kennen dergelijke ruimtelijke opzet. De tuindorpen van de 20e eeuw waren de voorlopers op het huidige suburbane wonen, dat wij vooral kennen als de VINEX wijken.
Hier wonen veel gezinnen met een brede variatie aan inkomens. Een groot deel van de woningen is koop en heeft eigenaar/ bewoner.

Woonmilieu Suburbaan grondgeb small
Bijv: Zevenkamp, Spijkenisse De Akkers, Capelle Schollevaar

Dorps
Kleine kernen met een sterke identiteit. Bewoners voelen zich nauw verbonden met het dorp en kennen elkaar. De bebouwing is gevarieerd en historisch gegroeid. Veel dorpen zijn compact en hebben binnen de bebouwde kom een behoorlijke dichtheid. In het centrum zijn kleine lokale winkels te vinden voor basisbehoeften. Tussen of achter de woonbebouwing zijn vaak nog kleine bedrijven te vinden. Het buitengebied is vaak vlak in de buurt, al zijn sommige dorpen omringd door suburbane uitleglocaties of zelfs de haven.
In deze milieus wonen veel oudere tweepersoonshuishoudens, maar ook veel gezinnen. Het grootste deel bestaat uit koopwoningen. Vrij wonen is belangrijk. De bewoners zijn zeer honkvast.

Dorps wonen - Charloise kerksingel 5 small
Bijv: Heijplaat, Pernis. Maar ook Zuidland, Rockanje, Poortugaal.