Matching in vijf stappen

WWR brengt de woonvraag van de klant in beeld en begeleidt persoonlijk in vijf stappen.

Stap 1, INFORMATIE

Collectieve informatie over de diensten van WWR aan werknemers (via werkgevers). De vraag van u als klant staat altijd centraal.
Als uw werkgever is aangesloten bij WWR bent u als het goed is via deze in contact gekomen met informatie over de mogelijkheden. U kunt dan direct de vragen over uw woonwens op deze website invullen.
Als u niet via uw werkgever bent benaderd, maar wel interesse hebt, kunt u ook de vragen beantwoorden en bepalen wij in onderling overleg de mogelijkheden om u van dienst te kunnen zijn.

Stap 2, KLANTPROFIEL

Als u geïnteresseerd bent, beantwoordt u een aantal korte vragen op onze online vragenlijst. Hiermee krijgen wij een eerste beeld van uw wensen en mogelijkheden. Door u deze vragen voor te leggen wordt stap voor stap een persoonlijk woonprofiel opgebouwd.
Dit geeft een samenhangend inzicht ten aanzien van:

  • uw persoonlijke kenmerken (huishouden, leefstijl e.d.)
  • uw gewenste woning (type, prijsklasse, huur/ koopsector)
  • uw gewenste woonomgeving (woonmilieu, leefstijlen, woonomgeving, voorzieningen e.d.).

Hiermee krijgen wij een eerste beeld van uw wensen en mogelijkheden. U kunt zelf aangeven of u wel of (nog) niet benaderd wenst te worden door ons voor advies en hulp. Op basis van uw wensen en mogelijkheden wordt gezocht naar een ‘perfect match’ uit het totale aanbod van alle (beschikbare) woningen en woonomgevingen in de stad Rotterdam.
In deze fase kunnen ook bijeenkomsten worden georganiseerd om (groepen) klanten met een soortgelijke vraagstelling verder te informeren.

Kijk hier voor de verdere principes wat betreft privacy, verplichtingen en contact met onze organisatie.

Wij werken aan de mogelijkheden om op basis van uw persoonlijk Woonprofiel direct een persoonlijke kaart van Rotterdam te laten zien, waarmee u letterlijk ‘weet waar u het kunt zoeken’. Op termijn kunt u uw persoonlijk Woonprofiel zelf beheren en zoeken naar mensen met een vergelijkbare woonwens.

Stap 3, MATCHING

Begeleiding van klant in keuzeproces. Advies over mogelijkheden.
Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden worden voor u geschikte woningen in passende buurten gezocht en ontvangt u dit aanbod. Indien u dat wenst, krijgt u een persoonlijk assistent tot uw beschikking, die u vrijblijvend en kosteloos adviseert en begeleidt naar een geschikte woning.

Stap 4, CONTRACT

Persoonlijke bemiddeling tussen klant en aanbieder in huur of koopovereenkomst.
Zodra u een geschikte wijk en woning hebt gevonden, bemiddelen wij in het contact met de eigenaar. U tekent de overeenkomst voor huur of koop altijd met de uiteindelijke eigenaar van de woning.
Speciaal voor Rotterdam Zuid kan in de sociale huursector een zeer vlotte toewijzing worden gegarandeerd. U hoeft dan niet op de wachtlijst voor verkrijging van een sociale huurwoning.

Stap 5, NAZORG

Follow-up en dienstverlening aan klant: monitoren woontevredenheid en veranderende woonwensen. Nadat u een woning hebt gevonden, willen we graag in contact blijven om na verloop van tijd te toetsen of u tevreden bent. Wij vragen u ook of u op termijn door ons benaderd mag worden voor informatie over de nieuwe woning en omgeving.

U bent wel geïnteresseerd, maar wil niet eerst een enquête invullen? Heeft u vragen over onze werkwijze of voorwaarden? Stuur ons een mail: info@woonwerkrotterdam.nl