Veelgestelde vragen

 

Uitgangspunten

  • Het is kosteloos. Deelname is in principe kosteloos voor werknemers van bedrijven en organisaties, die aangesloten zijn bij WWR. Indien u via uw werkgever gewezen bent op (invullen van de enquête van) WWR, mag u ervan uitgaan, dat de werkgever bij ons is aangesloten.
  • De werkgever is verder geen bemiddelende partij, maar brengt WWR slechts onder de aandacht.
  • Als u niet via uw werkgever op deelname bent gewezen kunt u eveneens de enquete invullen en is het nog steeds mogelijk, dat WWR u kosteloos de diensten aanbiedt. Dit is echter afhankelijk van enkele voorwaarden, waaronder uw huidige woon en werklocatie(-s) en uw vervoermiddelkeuze in het woon-werkverkeer.

Garanties

  • Privacy wordt gewaarborgd. Voor alle deelnemers is de privacy gewaarborgd. U kunt in de vragenlijst aangeven of u benaderd wenst te worden en geeft alleen uw gegevens op voor dat doel.
  • Geen verplichtingen. Uw bent als werknemer tot niets verplicht. WWR biedt in eerste instantie slechts informatie over de woonmogelijkheden in Rotterdam (dichtbij het werk).

Veelgestelde vragen

Voor wie is het?
WWR is voor werknemers van bedrijven en instellingen in en rond Rotterdam.

Is de dienstverlening van WWR voor mij kosteloos?
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden, indien uw werkgever lid is van WWR en de voorwaarden van dit lidmaatschap op u van toepassing zijn.

Moet mijn werkgever lid zijn van WWR voordat ik mee kan doen?
Nee, dat is niet direct nodig. Wel horen we graag van u, wie uw werkgever is, om na te kunnen gaan waar uw dagelijkse werkbestemming is en of u op basis daarvan in aanmerking kunt komen voor onze diensten.

Indien uw werkgever (nog) geen aansluiting heeft bij WWR, behoudt WWR zich het recht voor met deze in contact te treden, als hier vanuit de dienstverlening aanleiding of noodzaak toe bestaat.

Moet ik altijd een enquete invullen of kan ik ook direct contact opnemen met WWR?
Nee, de enquete is niet verplicht, maar geeft ons wel een goed 1e beeld van uw woonwensen en mogelijkheden. En ja, u kunt dus ook direct contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.
Stuur ons dan een mail met uw verzoek en toelichting op uw wensen naar info@woonwerkrotterdam.nl